851 Технологии за опазване на околната среда

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
851 Технологии за опазване на околната среда 851010 Еколог 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт 3

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128