840 Транспортни услуги

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
840 Транспортни услуги 840070 Организатор по експлоатация на автомобилен транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт 3
---------- 840090 Водач на МПС за обществен превоз 8400901 Вътрешни и международни превози на пътници 1
---------- 840090 Водач на МПС за обществен превоз 8400902 Вътрешни и международни превози на товари 1

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128