814 Услуги за дома

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
814 Услуги за дома 814030 Организатор на обредно – ритуални дейности 8140301 Организация на весели обредно – ритуални дайности 3
---------- 814030 Организатор на обредно – ритуални дейности 8140302 Организация на траурни обредно – ритуални дейности 3

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128