623 Горско стопанство

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
623 Горско стопанство 623010 Техник – лесовъд 6230101 Горско и ловно стопанство 3
-------------- 623010 Техник – лесовъд 6230102 Горско стопанство и дърводобив 3
-------------- 623020 Техник – механизатор 6230201 Механизация на горското стопанство 3
-------------- 623030 Механизатор на горска техника 6230301 Механизация на горското стопанство 2
-------------- 623040 Лесовъд 6230401 Горско стопанство 2
-------------- 623050 Дивечовъд 6230501 Горско и ловно стопанство 2
-------------- 623060 Работник в горското стопанство 6230601 Лесокултурни дейности 1
-------------- 623060 Работник в горското стопанство 6230602 Дърводобив 1
-------------- 623060 Работник в горското стопанство 6230603 Дивечовъдство 1
-------------- 623060 Работник в горското стопанство 6230604 Билкарство 1

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече