622 Градинарство /паркове и градини/

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
622 Градинарство /паркове и градини/ 622010 Техник – озеленител 6220101 Цветарство 3
-------------- 622010 Техник – озеленител 6220102 Парково строителство и озеленяване 3
-------------- 622020 Озеленител 6220201 Цветарство 2
-------------- 622020 Озеленител 6220202 Парково строителство и озеленяване 2
-------------- 622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство 1

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128