543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели 1
----------------------- 543090 Работник в дървообработването 5430901 Производство на фасонирани изделия 1
----------------------- 543090 Работник в дървообработването 5430905 Производство на врати и прозорци 1

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128