542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542040 Моделиер – технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 3
----------------------- 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил 2
----------------------- 542110 Шивач 5421101Шивачество 1

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128