541 Хранителни технологии

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
541 Хранителни технологии 541030 Хлебар – сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия 2
----------------------- 541030 Хлебар – сладкар 5410302 Производство на сладкарски изделия 2

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128