523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523020 Монтьор по комуникационни системи 5230201 Радио и телевизионна техника 2
-------------------- 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 3
--------------------- 523050 Техник на компютърни системи 5230502 Компютърни мрежи 3
--------------------- 523060 Монтьор на компютърни системи 5230601 Компютърна техника и технологии 2

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128