481 Компютърни науки

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
481 Компютърни науки 481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване 2

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128