346 Секретарски и административни офис дейности

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
346 Секретарски и административни офис дейности 346010 Офис – мениджър 3460101 Бизнес – администрация 3
---------------- 346020 Офис – секретар 3460201 Административно обслужване 2

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128