345 Администрация и управление

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
345 Администрация и управление 345040 Сътрудник в бизнес – услуги 3450401 Бизнес – услуги 2
---------- 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес 2
---------- 345060 Касиер 345060 Касиер 1
---------- 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство 3

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128