344 Счетоводство и данъчно облагане

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
344 Счетоводство и данъчно облагане 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация 3
---------------- 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство 3

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128