343 Финанси, банково и застрахователно дело

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
343 Финанси, банково и застрахователно дело 343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело 3

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128