342 Маркетинг и реклама

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
342 Маркетинг и реклама 342020 Сътрудник в маркетингови дейности 3410201 Продавач – консултант 2

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128