341 Търговия на едро и дребно

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
341 Търговия на едро и дребно 341020 Продавач – консултант 3410201 Продавач – консултант 2
---------- 341030 Брокер 3410301 Недвижими имоти 3

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128