ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ВАЛИДИРАНЕ

Център за професионално обучение към „АВС-Е” ЕООД (ЦПО към „АВС-Е” ЕООД) е лицензиран със Заповед на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) от 03.12.2003 г., с номер на лицензия 200312109.

Център за професионално обучение към
  "БЕТА СТАР" ЕООД  е лицензиран със Заповед на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) №ЦПО-168 от 13.03.2017 г., с номер на лицензия 2017121362.

Двата ЦПО работят съвместно и провеждат и удостоверяват професионални обучения  кокто следва:    

ЦПО към „АВС-Е“
ЕООД провежда ВАЛИДИРАНЕ на професионални знания, умения и компетентности по професиите и специалностите, за които е провеждал или провежда обучение.
Прочети още
До 2022 г.  ЦПО към „АВС-Е“ ЕООД  е вече с шест приложения за разширяване и допълване на Лицензията, даващи правото на институцията да провежда и удостоверява професионални обучения по 150 специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

Лицензи:
До 2022 г.  ЦПО към „БЕТА СТАР“ ЕООД  е с Лицензия, даваща правото на институцията да провежда и удостоверява професионални обучения по 26 специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

Лицензи:
В процеса на валидиране се установяват и признават професионални знания, умения и компетентности, които са придобити чрез неформално обучение (извън системата на на професионалното образование и обучение) или информално учене (самостоятелно придобити умения, вкл. и чрез работа)
От май 2007 г. ЦПО към „АВС-Е“ ЕООД има сключено Споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички лицензирани от нея професии и специалности за професионално обучение, по силата на което са обучени над 17000 души по някои от следните професии:

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
 
От януари 2007 г. „АВС-Е“ ЕООД има сключено Споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по ключови компетентности 2 (общуване на чужд език) за всички изброени чужди езици за нива:
Английски език - А1, А2, В1
Немски език - А1, А2, В1
Гръцки език - А1, А2, В1
 
От май 2007 г. „АВС-Е“ ЕООД има сключено Споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички изброени ключови компетентности:
 • Дигитални компетентности :
 • Компютърно обучение - Word, Excel, Power Point, Internet 
 • Работа с MS Word. Работа с MS Excel.
 • Защита на информацията
 Други:
 • Общуване и комуникация
 • Умения за работа в условия на стрес
 • Умения за работа в екипЕфективно управление на времето
 • Управление на конфликти
 • Лидерски умения
 • Предприемачество
 • Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда
 
ОБУЧЕНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
 
В  ЦПО към „АВС-Е” ЕООД от 2007 г. се проведеждат обучения по Европейски програми

ЦПО към „АВС-Е” ЕООД
Реализирани проекти:
 
ПОЛУЧАТЕЛ НА УСЛУГАТА (Възложител на обучението)

Обучения по проект,програма , искане на работодател

Специалност на проведеното професионално обучение

 

Община Банско

 

по проект «Красива България»

специалност «Озеленяване и цветарство»,

професия «Работник в озеленяването»

Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”- регионални

 

по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица- НПДЗ г.

специалност «Озеленяване и цветарство»,

професия «Работник в озеленяването»

„Венеция 08” ООД

 Oбучение за придобиване на професионална квалификация  по част от професия

специалност «Автотранспортна техника»,

професия «Техник по транспортна техника»,

професия «Монтьор на транспортна техника»

Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”- регионални

 

Оперативна програма

Развитие  на човешките  ресурси" 2007 - 2013 г, "Аз мога повeче "

Професия:Монтажник на водоснабдителни

канализационни мрежи

специалност:

Вътрешни ВиК мрежи

 

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече