МАШИНИСТ НА ПЪТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

Image

С пътни и строителни машини, използвани за изкопно-насипни работи, полагане итрамбоване на настилки, оформяне на канали, товаро-разтоварни работи на  строителните  площадки в Република България, могат да работят само лица, които са придобили или на които им е призната правоспособност по реда на „ Правилник за добиване  на правоспособност  на  машинисти“ от 1965г. и притежават свидетелство за работа с тях.

 

Курсовете се провеждат групово или индувиално.

  Обучението е в присъствена форма и е изградено на модулен принцип и има теоретичен и практически модул.

  Обучението може да се организира и само за един вид машина.

 

 Кандидатите трябва да са:

  1. навършени 18 години;

  2. да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията;

  3. завършено основно образование;

4. Когато кандидатът притежава свидетелство за управление  на МПС, не се изисква медицинско свидетелство

 

Документи за записване:

     -копие на диплома за завършено образование;

     -медицинско свидетелство или копие на свидетелство за управление на МПС;

     -снимки 2 бр.

 

   Обучението за придобиване на правоспособност за  работа с пътни и строителни машини сеосъществява съгласно рамкови програми по чл. 10 ЗПОО, конкретизирани с учебни планове и учебни програми, разработени в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Монтьор  на  пътни и строителни  машини“.                                     

 

Продължителност на обучението: Общо – 200 уч. часа

 

            ТО – теоретична подготовка – 80 учебни часа

 

           ПО1  – практическа подготовка по устройство и техническо обслужване на пътни и строителни  машини – 72

           учебни часа;

 

          ПО 2 –  индивидуална практическа подготовка за безопасна работа с пътни и строителни  машини  – 48 учебни часа (не по-малко от 8 учебни часа с всяка от видовете  пътни и строителни машини).

 

Изпитите за придобиване на правоспособност се организира от ЦПО.

 

Изпитите се провеждат от комисия по теория и комисия по практика, назначени от ръководителя на обучаващата институция.

 

 Свидетелствата за правоспособност за работа с пътни и строителни машини се издават от обучаващата институция .

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече