ПРОФЕСИЯ – СПОРТЕН МАСАЖИСТ

Image

ПРОФЕСИЯ – СПОРТЕН МАСАЖИСТ

Image

Продължителност на обучението – 4 семестъра /2 години /

Занятията се провеждат в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията.

Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда – масажни студия  и  лечебни заведения, оборудвани с необходимите съоръжения за провеждането на високоефективен учебно-тренировъчен процес.

 

Обучението се води от преподаватели с богат практически опит и теоретична подготовка.

Учебният процес се организира в дневна , самостоятелна и  задочна форма. Срокът на обучение е две години и приключва с държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията/специалността  с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация по професията „Спортен масажист“, специалност „Спортен масаж“ – четвърта степен на професионална квалификация. Документът е с европейска валидност.


ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ


Придобилият ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „СПОРТЕН МАСАЖИСТ“ може да заема длъжността „Спортен масажист“ във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Спортният масажист може да се реализира професионално и в клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове, както и в масажни студия.

Спортният масажист изпълнява  задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма, при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОБРАЗЕЦ

Image

Прием за учебната –  2016- 2017г.

  • Професия „Спортен масажист”

Специалност „Спортен масаж”

    дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение;

   двегодишен срок на обучение

 

Необходими документи за записване:

  1. Заявление по образец;
  2. Медицинско свидетелство;
  3. Копие на диплома за завършено средно образование;
  4. Снимка- 3 бр.

Документи се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00ч. в сградата на колежа

Краен срок за записване:  01.10.2016г.

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече