Image

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

Частен професионален колеж „АВС“ е основан през 2015 г. със Заповед

№ РД 14-27 /09.06.2015 г. на Министерството на образованието и науката.

Обучавано може да бъде всяко лице, навършило 16 години, притежаващо средно образование, на което съответната професия  не му е противопоказна.

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на конкретната  професията.
Image
Image
Image
Практическите занятия по професията се извършват в реална работна среда, оборудвана с необходимите съоръжения за провеждането на високоефективен учебно-тренировъчен процес.

Преподавателите на колеж АВС притежават богат практически опит и теоретична подготовка.

Обучението приключва с успешното полагането на държавен изпит по теория и по практика на професията/специалността.
 
Завършеното обучение за придобита четвърта степен на професионална квалификация се удостоверява с документ с европейска валидност - Свидетелство за професионална квалификация.
Image

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече