Огняри /машинист на парни и водогрейни котли/

Image

Котлите могат да се обслужват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001г.
Курсовете се провеждат само в групово обучение , в приствена форма.
Обучението е изградено на модулен принцип и има теоретичнен и практически модул.
След формиране на група Центърът за професионално обучение изпраща писмо придружено от списъка на участниците в курса до ГД“ИДТН“ и едва след получаване на разрешение курса може да започне.

Необходими документи:
-навършени 18 години;
-копие на диплома за завършено образование/минимум 8 клас/;
-медицинско свидетелство за работа /от личния лекар/;
-снимки: 2 броя.

Курсовете, които се провеждат в центъра са както следва:
Машинист на котли с ниско налягане:
Продължителност : Теоретично обучение 60 уч. часа
Практическо обучение 120 уч. часа

Машинист на котли с високо налягане III степен:
Продължителност : Теоретично обучение 120 уч. часа
Практическо обучение 180 уч. часа

Машинист на котли с високо налягане II степен:
Продължителност : Теоретично обучение 120 уч. часа
Практическо обучение 180 уч. часа

Съкратен курс за машинист на котли с високо налягане II степен:
Продължителност : Теоретично обучение 70 уч. часа
Практическо обучение 110 уч. часа

Провеждането на изпитите за правоспособност се организира от ЦПО – по график определен в едномесечен срок преди провеждането им.
Изпитите се полагат пред комисия.
Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) на Държавната агенция за метрология и техническинадзор (ДАМТН) издава свидетелства за придобита правоспособност за машинисти на котли с високо или с ниско налягане на лица:
навършили 18 години;
физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско
свидетелство.

Машинист на котли с ниско налягане има право да обслужва парни котли с работно
налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 110 °С.

Машинист на котли с високо налягане има право да обслужва всички видове котли с изключение на енергийните, както следва:
III степен – котли с нагревна повърхност до 250 м2 вкл.;
II степен – котли с нагревна повърхност от 250 м2 до 1000 м2 вкл.

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече