КУРС - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ

Image

Професионален потребител на продукти за растителна защита от професионална категория


Съгласно закона за защита на растенията- „Дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице”.


За да получи сертификат всеки дистрибутор, консултант и професионален потребител на продукти за растителна защита от
професионална категория за употреба трябва да премине квалификационен курс на обучение.


Целта на обучението е обучаемите да придобият определени теоретични и практически знания и умения за продукти за растителна защита на здравето на хората, животните, растенията и устойчиво опазване на околната среда

Курсът се провежда във връзка с изпълнение на изискванията на чл.84, ал.2, раздел VІІ от Закона за защита на растенията.

Срок на обучение- 4 дни, с общ брой часове- 30, в присъствена/дневна или дистанционна форма.

Курсът завършва с изпит по теория и по практика. Успешно положилите изпити получават удостоверение за придобита квалификация на продукти за растителна защита от професионална категория.

На кого е нужен курса?

С новият Закон за защита на растенията всяко лице, което борави с продукти за растителна защита в рамките на професионалната си дейност, трябва да притежава СЕРТИФИКАТ.

След приключване на обучението при нас, ще получите- Удостоверение за професионално обучение /Образец на МОН 3-37/. за придобиване на част от професията “Фермер”; специалност „Земеделец“, специализация „Работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” .

За Вас ще остане само да посетите съответната ОДБХ по постоянния си адрес, да подадете заявление по образец, като приложите полученото от нас удостоверение и да се сдобиете със „СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0888 368 441

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече