Категория ВЕ

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “В+E” трябва:
да е на възраст не по-малко от 18 години;
да притежава правоспособност за управление на МПС от категория „В“;
да е завършил основно образование.
Image

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128