Категория B

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В” трябва:
да е на възраст не по-малко от 18 години;
да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
да е завършил основно образование.

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца
Image

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128