КУРСОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Image
• Курс за професионални потребители на ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

• Курс по електробезопасност ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА


• Обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / ЗБУТ/


ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128