ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД /ЗБУТ/

Image

Обучение по „ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД “ /ЗБУТ/

Периодичните обучения по ЗБУТ са задължителни за длъжностите лица, които ръководят и управляват трудовите процеси и лицата определени от ръководителя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа по разпоредбите на Наредба №РД  07-2 от 16.12.2009 г.

Координаторите по безопасност в строителството са  правоспособни  лица  с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта  на  строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР /чл.5 от Наредба №2 от 2004 г./.

 

 Курсовете по ЗБУТ:

- Курс за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.

- Координатор по безопасност и здраве в строителството.

- Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

- Обучениe за лицата, провеждащи инструктажите по ЗБУТ.
- Обучения за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (ръководители на фирми и предприятия). 
- Обучение съгласно наредба № 7 от 23 септември, 1999 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Издаваме официален документ за Скеле, работа на височина.

 

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 0888 368 441

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече