Агенция по заетостта

Благоевград-БТ АД

Агромелиорации – Струместа ЕООД

Растер – ЮГ ООД

Елос ООД

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128