ЛИЦЕНЗИИ


Лицензия за Център за професионално обучение № 200312109 от Национална агенция за професионалното образование и обучение към Министерство на образованието и науката.

Разрешително от МТИТС № 3323 ,№3653 ,№ 2564 за извършване на обучение на кандидати за придобиване на на правоспособност за управление на МПС

Сертификат на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2008 , с рег.№ TIC 15.100.107237

Удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни № 0012300

Резрешение от МТИТС № 4 за организиране на курсове за водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари

Разрешение от МТИТС № 81 за организиране на курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари

Удостоверение то МТИТС № 101 за организиране на курсове за придобиване на начална и периодична квалификация на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари

Разрешително № К004-31 от МЗХ за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за за работа със земеделска и горска техника категория Твк – Г -хидравлични кранове и челюстни товарачи

Разрешително № К004-31 от МЗХ за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за за работа със земеделска и горска техника -категория Тпс – въжени линии

Разрешително № К004-31 от МЗХ за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за за работа със земеделска и горска техника -категория Тпс – моторни триони и храсторези

Удостоверение № 015 за редовен член на асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече