ВОДАЧИ НА ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ

Image

С електрокари и мотокари, използвани за товаро-разтоварни и транспортни дейности в предприятията на територията на Република България, могат да работят само лица, които са придобили или на които им е призната правоспособност по реда на  Наредба№1 от 10  април  2006г.  и притежават свидетелство за работа с тях.

 

Курсовете се провеждат групово или индувиално.

Кандидатите  трябва да са:

  1. навършини 18 години;

  2. да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията;

  3. завършено основно образование;

  4. най-малко една година професионален стаж, свързан с управление на мотокар-високоповдигач- в случаите на професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с мотокар-високоповдигач с товароподемност над 10 t.

  5. лицата, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство съгласно ЗДвП, не удостоверяват изискването по т.2

 

 Документи за записване:

      -копие на диплома за завършено образование;

     -медицинско свидетелство или копие на свидетелство за управление на МПС;

     -снимки: 2 бр.

 

Професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията е:

 

 

  1. Начално професионално обучение – за първоначално придобиване на правоспособност.

 

Продължителност на обучението:

 

              ТО за теоретична подготовка – 54 учебни часа

 

             ПО1 за практическа подготовка по устройство и техническо обслужване на електрокари и мотокари – 12 учебни часа;

 

             ПО2 индивидуална практическа подготовка за безопасна работа с електрокари и мотокари – 24 учебни часа (не по-малко от 8 учебни часа с всеки от видовете електрокари и/или мокари)

 

  1. Непрекъснато професионално обучение – за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност на всеки 5 години.

 

Броят на учебните часове в курсовете за непрекъснато професионално обучение не може да бъде по-малък от 5 учебни часа.

Изпитите за придобиване на правоспособност се организира от  ЦПО.

 

Изпитите се провеждат от комисия по теория и комисия по практика, назначени от ръководителя на обучаващата институция.

 

Свидетелствата за правоспособност за работа с електрокари и мотокари се издават от обучаващата институция.

 

Класификация на електрокарите и мотокарите

 

   I група – платформени и/или нископовдигачи

Платформени: с кормилно или лостово управление и седящ водач;

Влекачи: с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;

Нископовдигачи: с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач, или ръчноводими с придружаващ водач.

 

   II група – универсални и/или специализирани високоповдигачи

Универсални: три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;

Специализирани: с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:

      – с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;

     – със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

 

   III група – високоповдигачи с товароподемност над 10 t

Мотокари: високоповдигачи с кормилно управление и седящ водач.

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече