За нас

Logo_ABC_obuch - Копие
 11407015_10153050463717991_2258226484671856432_n    11091172_10152872170552991_3609777871671122100_n    1534393_10153050463777991_3371583413153136630_n
 „АВС-Е“ ЕООД е създадена през 2003 г. с основна цел подготовка, квалификация, преквалификация, информиране и професионално ориентиране на лица над 16 годишна възраст, безработни, работещи и специалисти. Дейността си „АВС-Е“  осъществява чрез три центъра:
 
  • Авто учебен център за обучение на Водачи на МПС
  • Център за Професионално Обучение
  • Частен Професионален Колеж АВС
 
Нашата концепция за развитие, осъществяваме чрез постоянно повишаване квалификацията на персонала, преподавателите и привличане на нови специалисти. 
 
За осъществяване на своята дейност, управление и организация на учебния процес, издаване на документи за квалификация и правоспособност, както и за съхраняване на документацията „АВС-Е“ притежава Сертификат на системи за управление на качеството, съгласно БДС EN 9001:2008 с рег. № TIC 15.100.107237. 
 image1 (5)    image1 (2)    FullSizeRender    FullSizeRender (2)
„АВС-Е“ реализира дейността си на територията на област Благоевград чрез клоновете си в
  • гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ № 77А
  • гр. Благоевград, ул.“Александър Стамболийски“ № 30
  • гр. Сандански, ул. „Свобода“ №13
  • гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №2
  • гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина“ № 9
 
ЛИЦЕНЗИИ , СЕРТИФИКАТИ , РЕФЕРЕНЦИИ
 
 
Другите за нас – Референции
Лицензия за Център за професионално обучение № 200312109 от Национална агенция за професионалното
образование и обучение към Министерство на образованието и науката.
Разрешително от МТИТС № 3323 ,№3653 ,№ 2564 за извършване на обучение на кандидати за
придобиване на на правоспособност за управление на МПС
Сертификат на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2008 , с рег.№ TIC 15.100.107237 
Удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни № 0012300
Резрешение от МТИТС № 4 за организиране на курсове за водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари
Разрешение от МТИТС № 81 за организиране на курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари
Удостоверение то МТИТС № 101 за организиране на курсове за придобиване на начална и периодична квалификация на водачи
на автомобили за обществен превоз на пътници и товари
Разрешително № К004-31 от МЗХ за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за 
за работа със земеделска и горска техника -категория Твк – Г -хидравлични кранове и челюстни товарачи
Разрешително № К004-31 от МЗХ за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за 
за работа със земеделска и горска техника -категория Тпс – въжени линии
Разрешително № К004-31 от МЗХ за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за 
за работа със земеделска и горска техника -категория Тпс – моторни триони и храсторези
Удостоверение № 015 за редовен член на асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение