професионално обучение

01.09.2016   курс по професия „Техник лесовъд“

 

12.09.2016   курс за „Водач на електро и мотокар“

 

12.09.2016   курс за „Машинист на пътно-строителни машини“

 

15.09.2016   курс „Английски език“

 

15.09.2016   курс за „Оператор на парни и водогрейни котли“

 

15.09.2016   курс „Компютърно обучение“

 

20.09.2016     курс за работа със земеделска и горска техника – категория Твк – колесни и верижни трактори

 

20.09.2016    курс за работа със земеделска и горска техника-категория Твк-З – специализирана и специална самоходна земеделска техника

 

20.09.2016    курс за работа със земеделска и горска техника – категория Твк-Г – специализирана и специална самоходна горска техника

 

20.09.2016    курс за работа със земеделска и горска техника – категория Тпс – преносима и стационарна техника