карта за квалификация на водача

септември           октомври            ноември               декември

02.09.2016          03.10.2016          02.11.2016          02.12.2016                     По желание на кандидатите може да се организират и индивидуални 

07.09.2016          05.10.2016          04.11.2016          05.12.2016                     обучения, извън посочения график. За повече информация може да се

09.09.2016          07.10.2016          07.11.2016          07.12.2016                     свържете с нас на посочените телефони или e-mail.

12.09.2016          10.10.2016          09.11.2016          09.12.2016

14.09.2016          12.10.2016          11.11.2016          12.12.2016

16.09.2016          14.10.2016          14.11.2016          14.12.2006

19.09.2016          17.10.2016          16.11.2016          16.12.2016

21.09.2016          19.10.2016          18.11.2016          19.12.2016

23.09.2016          21.10.2016          21.11.2016          21.12.2016

26.09.2016          24.10.2016          23.11.2016          23.12.2016

28.09.2016          26.10.2016          25.11.2016          28.12.2016

30.09.2016          28.10.2016          28.11.2016          30.12.2016

                            31.10.2016          30.11.2016