ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ – ADR

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ADR 

Начало  на  обучение                           Изпит                                           По желание на кандидатите може да се организират 

08.04.2016                                           14.04.2016                                   курсове извън посочения график за начало на обучение, но 

22.04.2016                                           28.04.2016                                   датите остават непроменени. За повече информация може да се 

05.05.2016                                           12.05.2016                                   свържете с нас на посочените телефони или e-mail .

20.05.2016                                           26.05.2016

10.06.2016                                           16.06.2016

24.06.2016                                           30.06.2016

08.07.2016                                           14.07.2016

22.07.2016                                           28.07.2016        

29.07.2016                                           04.08.2016

12.08.2016                                           18.08.2016

02.09.2016                                           08.09.2016

30.09.2016                                           06.10.2016

14.10.2016                                           20.10.2016

04.11.2016                                           10.11.2016

18.11.2016                                           24.11.2016

02.12.2016                                           08.12.2016

16.12.2016                                           22.12.2016

 

 

 

                  
 
                 ЗАПИШИ СЕ В КУРС 

 

                             10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ПРИ ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ !!!