482 Приложна информатика

Logo_ABC_obuch - Копие

 

 482 Приложна информатика

ivt2

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
482 Приложна информатика
482010 Икономист – информатик
4820101 Икономическа информатика
3

 

482030 Оператор на компютър
4820301 Текстообработване
1