481 Компютърни науки

Logo_ABC_obuch - Копие

481 Компютърни науки

webinar

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
481 Компютърни науки
481010 Програмист
4810101 Програмно осигуряване
2