341 Търговия на едро и дребно

Logo_ABC_obuch - Копие

 

 341  Търговия на едро и дребно
                                  economics_emblem_money_429px

 

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
341  Търговия на едро и дребно
 
341020  Продавач – консултант
3410201 Продавач – консултант

2

 
341030 Брокер
 
3410301 Недвижими имоти

3