345 Администрация и управление

Logo_ABC_obuch - Копие

345 Администрация и управление

Business feature

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
345   Администрация и управление
345040 Сътрудник в бизнес – услуги
3450401 Бизнес – услуги
2
 
345050   Сътрудник в малък и среден
               бизнес
3450501   Малък и среден бизнес  
2
 
345060  Касиер
 
3450601  Касиер
1
 
345120  Икономист
3451201   Индустрия
3451202   Търговия
3451203  Земеделско стопанство
3451204  Икономика и мениджмънт
3
3
3
3