344 Счетоводство и данъчно облагане

Logo_ABC_obuch - Копие

 

344   Счетоводство и данъчно облагане

personal-finance-and-accounting-blink-images

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
344   Счетоводство и данъчно облагане
344020 Данъчен и митнически посредник
3440201 Митническа и данъчна администрация
3

 

344030   Оперативен счетоводител
 
 
3440301   Оперативно счетоводство
3