342 Маркетинг и реклама

Logo_ABC_obuch - Копие

 

342 Маркетинг и реклама

изтеглен файл (1)
Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
342 Маркетинг и реклама
342020 Сътрудник в маркетингови дейности
3420201 Маркетингови проучвания
2