861 Сигурност

Logo_ABC_obuch - Копие

861 Сигурност

13507569841

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
861   Сигурност
861010   Охранител
8610101   Банкова охрана и
                 инкасова дейност
8610102   Лична охрана
8610103 Физическа охрана на обекти        
3
 
3
3
 
861020 Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възпитателни работи
3