851 Технологии за опазване на околната среда

Logo_ABC_obuch - Копие

851 Технологии за опазване на околната среда

club_ecologie

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
851 Технологии за опазване на околната среда
851010 Еколог
8510101 Екология и опазване на околната среда
3