840 Транспортни услуги

Logo_ABC_obuch - Копие

840 Транспортни услуги

new_actros.d2VsY29tZXNjcmVlbi5TaW5nbGU~-1686373185-FallbackImage

 

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
840   Транспортни услуги
840070   Организатор по експлоатация
               на автомобилен транспорт
 
 
8400701   Експлоатация на
              автомобилния транспорт
3
 
840090  Водач на МПС за обществен превоз
8400901  Вътрешни и международни превози на пътници
8400902  Вътрешни и международни превози на товари
1
 
1