814 Услуги за дома

Logo_ABC_obuch - Копие

 
814 Услуги за дома

 

Професионално направление
Професия

 

Специалност
Степен  на проф. квал.
814 Услуги за дома
814030   Организатор на обредно – ритуални дейности
8140301 Организация на весели обредно – ритуални дайности
8140302 Организация на траурни обредно – ритуални дейности
3
 
3