813 Спорт

Logo_ABC_obuch - Копие

813 Спорт

sport

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
813 Спорт
813010 Помощник – инструктор по спортно – туристическа дейност
8130101 Спортно – туристически дейности
3
 
813080 Организатор на спортни прояви и първенства
8130801 Организация на спортни прояви и първенства
3
 
813100 Помощник – треньор
 
8131001 Спорт
3