812 Пътувания , туризъм и свободно време

Logo_ABC_obuch - Копие

812 Пътувания , туризъм и свободно време

 

pic_201

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
812   Пътувания , туризъм и свободно време
812010   Организатор на туристическа
               агентска дейност
8120101   Организация на
туризма и свободното време
8120102    Селски туризъм
3
 
3
 
812020 Планински водач
 
8120201  Туризъм
3
 
812030   Екскурзовод
 
8120302   Екскурзоводско обслужване
3
 
812040   Аниматор в туризма
 
8120402   Туристическа анимация
3