811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Logo_ABC_obuch - Копие

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

visual-business-horeca

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
811   Хотелиерство ,
 ресторантьорство и кетеринг
811010   Хотелиер
8110101   Организация на
 хотелиерството
 
3
 
811020   Администратор в
               Хотелиерството
8110201   Организация на обслужването в хотелиерството
3
 
811030   Камериер
 
8110301   Хотелиерство
1
 
811060   Ресторантьор
8110602   Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603   Кетеринг
3
 
 
3
 
811070   Готвач
8110701   Производство на кулинарни изделия и напитки
2
 
811080   Сервитьор – барман
8110801   Обслужване на
заведения в обществено хранене
2