622 Градинарство /паркове и градини/

Logo_ABC_obuch - Копие

622 Градинарство /паркове и градини/

 

1-1

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
622   Градинарство /паркове и градини/
622010   Техник – озеленител
6220101   Цветарство
6220102   Парково строителство и озеленяване
3
3
 
622020   Озеленител
6220201   Цветарство
6220202   Парково строителство и озеленяване
2
2
 
622030   Работник в озеленяването
6220301  Озеленяване и цветарство
1