621 Растениевъдство и животновъдство

Logo_ABC_obuch - Копие

621 Растениевъдство и животновъдство

Boy and girl

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
621   Растениевъдство и животновъдство
621010   Техник – растениевъд
6210101  Полевъдство
6210102  Зеленчукопроизводство
6210103   Трайни насаждения
3
3
3
 
621030   Растениевъд
 
6210302  Полевъдство
6210303  Зеленчукопроизводство
6210304  Трайни насаждения
6210308  Растителна защита
2
2
2
2
 
621040  Техник – животновъд
6210401  Говевъдство
6210402  Овцевъдство
6210403  Свиневъдство 
6210404  Птицевъдство
6210405  Зайцевъдство
3
3
3
3
3
 
621050  Животновъд
 
6210502  Говевъдство
6210503  Овцевъдство
6210504  Свиневъдство 
6210505  Птицевъдство
6210506  Зайцевъдство
2
2
2
2
2
 
621060  Фермер
 
6210601   Земеделец
2
 
621080   Монтьор на селскостопанска
               техника
6210801   Механизация на
                 селското стопанство
2
 
621090   Лозаровинар
 
6210901   Лозаровинарство
2
 
621110  Работник в растениевъдството
6211101  Зеленчукопроизводство
6211102  Трайни насаждения
1
1
 
621120  Работник в животновъдството
6211201  Говевъдство и биволовъдство
6211202  Овцевъдство и козевъдство
6211203  Свиневъдство
6211204  Птицевъдство
6211205  Зайцевъдство
1
 
1
1
1
1