582 Строителство

Logo_ABC_obuch - Копие

582 Строителство

construction-loans-toronto-ontario-300x225

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
582   Строителство
582010   Строителен техник
5820101   Строителство и
                  архитектура
5820104   Транспортно
                 Строителство
3
 
3
 
582030   Строител
5820302   Кофражи
5820303   Армировка и бетон
5820304   Зидария
5820305   Мазилки и шпакловки
5820306   Вътрешни облицовки и
                 настилки
5820307   Външни облицовки и
                 настилки
5820309   Бояджийски работи
5820310   Строително
                 дърводелство
5820311   Строително
                 тенекеджийство
5820312  Покриви
        2
2
2
2
2
 
2
 
2
2
 
2
 
2
 
582040   Строител – монтажник
5820401   Стоманобетонни
                  конструкции
5820402   Метални конструкции
5820403   Сухо строителство
5820404   Дограма и
                 Стъклопоставяне
5820405   Изолации в строителството
2
 
2
2
2
 
2
 
582050   Монтажник на ВиК мрежи
5820501   Вътрешни ВиК мрежи
5820502   Външни ВиК мрежи
2
2
 
582060   Пътен строител
5820601   Строител на пътища , магистрали и съоръжения към тях
2
 
582080  Помощник в строителството
5820801  Основни и довършителни работи
1
 
582090  Помощник пътен строител
5820901  Пътища, магистрали и съоръжения
1