543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло

Logo_ABC_obuch - Копие

543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло

 

production04

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
543   Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло
543020   Оператор в дървообработването
5430201   Производство на
мебели
1
 
 
 
543090   Работник в
дървообработването
5430901   Производство на
фасонирани изделия
5430905   Производство на врати и прозорци
1
 
1